Obsah

Vyhlášky

2016

Nařízení Městyse Pozlovice č. 1/2016 - zákazu podomního prodeje Staženo: 133x | 17.01.2018

Nařízení Městyse Pozlovice č. 2/2016 - Tržní řád Staženo: 248x | 03.08.2016

2015

Vyhláška č. 1/2015 - kterou se zrušuje OZV 4/2013 Staženo: 136x | 23.02.2015

Vyhláška č. 2/2015 - o místních poplatcích Staženo: 283x | 11.05.2015

Vyhláška č. 4/2015 - komunální odpad Staženo: 151x | 26.06.2018

2014

Vyhláška č. 1/2014 - zrušovací Staženo: 140x | 03.02.2014

2013

Opatření obecné povahy Územní plán Pozlovice Staženo: 183x | 14.03.2013

Vyhláška č. 1/2013 - doplnění vyhl. č. 2/2008 Staženo: 145x | 21.03.2013

Vyhláška č. 3/2013 - zrušení vyhl. č. 3/2008 Staženo: 144x | 25.04.2013

2012

Vyhláška č. 1/2012 - komunitní kompostování Staženo: 125x | 25.10.2012

Vyhláška č. 3/2012 Staženo: 247x | 20.12.2012

Vyhláška č. 4/2012 - o místních poplatcích Staženo: 155x | 20.12.2012

2009

Nařízení č. 1/2009 - Vymezení úseků místních komunikací a chodníků Staženo: 131x | 20.11.2009

2008

Vyhláška č. 1/2008 - Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 135x | 19.09.2008

Vyhláška č. 2/2008 - Udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství Staženo: 147x | 19.12.2008

2007

Vyhláška č. 2/2007 - Doplnění obecně závazné vyhlášky č. 6/1993 Staženo: 118x | 11.04.2007

2006

Vyhláška č. 1/2006 - Požární řád obce Pozlovice Staženo: 150x | 14.03.2006

Vyhláška č. 2/2006 - Podmínky k zabezpečení PO při akcích na území obce Staženo: 250x | 14.03.2006

2003

Vyhláška č. 2/2003 - O systému odstraňování komunálních odpadů Staženo: 129x | 11.06.2003

1995

Vyhláška č. 1/1995 - O používání znaku a praporu Staženo: 48x | 18.01.1995

Stránka