Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 418x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 333x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1058x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 381x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 331x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 412x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 280x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 291x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 460x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 385x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 311x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 306x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 381x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 477x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 307x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 209x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 255x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 188x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 283x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 258x | 16.01.2013

Stránka