Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 163x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 172x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 539x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 185x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 142x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 181x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 134x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 143x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 219x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 182x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 137x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 152x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 190x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 16x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 17x | 03.10.2018

Lokalita BI 23 Staženo: 13x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 9x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 123x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 132x | 16.01.2013

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 137x | 27.08.2012

Stránka

  • 1