Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 547x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 456x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1516x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 553x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 428x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 680x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 391x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 405x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 668x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 508x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 417x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 407x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 519x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 720x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 663x | 03.10.2018

Lokalita BI 13 Staženo: 37x | 07.10.2020

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 389x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 400x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 358x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 378x | 02.02.2018

Stránka