Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 477x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 392x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1262x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 464x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 376x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 534x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 335x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 341x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 556x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 440x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 362x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 352x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 451x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 571x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 430x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 286x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 327x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 260x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 330x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 302x | 16.01.2013

Stránka