Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 678x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 547x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 2041x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 714x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 544x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 818x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 540x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 517x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 881x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 607x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 508x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 494x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 640x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 890x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 873x | 03.10.2018

Lokalita BI 13 Staženo: 234x | 07.10.2020

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 549x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 501x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 554x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 473x | 02.02.2018

Stránka