Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 380x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 315x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 988x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 356x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 308x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 369x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 261x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 274x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 423x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 359x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 291x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 290x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 363x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 419x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 267x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 170x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 236x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 169x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 259x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 244x | 16.01.2013

Stránka