Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 499x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 412x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1355x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 483x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 396x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 598x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 352x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 363x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 585x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 464x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 383x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 373x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 473x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 617x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 500x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 314x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 352x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 293x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 346x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 319x | 16.01.2013

Stránka