Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 140x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 151x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 477x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 161x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 123x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 167x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 118x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 127x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 194x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 163x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 117x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 133x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 160x | 05.10.2015

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 106x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 116x | 16.01.2013

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 120x | 27.08.2012

Stránka

  • 1