Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 221x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 213x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 674x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 241x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 199x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 223x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 174x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 184x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 276x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 243x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 189x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 199x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 244x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 112x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 102x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 20x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 91x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 64x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 167x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 170x | 16.01.2013

Stránka