Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 442x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 357x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1139x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 412x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 350x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 462x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 306x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 312x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 499x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 408x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 330x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 327x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 404x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 511x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 348x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 242x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 286x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 217x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 301x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 278x | 16.01.2013

Stránka