Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 730x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 595x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 2264x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 795x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 592x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 900x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 618x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 575x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 975x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 671x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 551x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 551x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 703x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 967x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 948x | 03.10.2018

Lokalita BI 13 Staženo: 317x | 07.10.2020

Lokalita BI 18 v ul. Ludkovická Staženo: 76x | 17.03.2022

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 621x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 573x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 a SO 48 v ul. Ludkovická Staženo: 3x | 28.06.2022

Stránka