Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 763x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 617x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 2348x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 829x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 622x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 936x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 645x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 603x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 1024x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 693x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 575x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 569x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 729x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 994x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 980x | 03.10.2018

Lokalita BI 13 Staženo: 360x | 07.10.2020

Lokalita BI 18 v ul. Ludkovická Staženo: 110x | 17.03.2022

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 658x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 602x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 a SO 48 v ul. Ludkovická Staženo: 105x | 28.06.2022

Stránka