Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 529x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 441x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1449x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 528x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 417x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 658x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 374x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 391x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 628x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 486x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 405x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 395x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 503x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 659x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 586x | 03.10.2018

Lokalita BI 13 Staženo: 14x | 07.10.2020

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 354x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 385x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 327x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 366x | 02.02.2018

Stránka