Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 260x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 239x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 758x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 272x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 228x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 251x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 196x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 209x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 308x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 274x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 216x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 224x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 274x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 243x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 144x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 62x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 127x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 89x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 188x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 186x | 16.01.2013

Stránka