Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 609x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 503x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1826x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 629x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 480x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 751x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 449x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 461x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 777x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 564x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 462x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 448x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 578x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 837x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 794x | 03.10.2018

Lokalita BI 13 Staženo: 138x | 07.10.2020

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 479x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 452x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 439x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 419x | 02.02.2018

Stránka