Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 567x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 473x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1671x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 581x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 448x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 710x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 412x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 427x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 720x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 529x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 435x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 421x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 546x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 769x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 744x | 03.10.2018

Lokalita BI 13 Staženo: 86x | 07.10.2020

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 428x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 425x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 397x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 394x | 02.02.2018

Stránka