Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 187x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 189x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 599x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 203x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 170x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 201x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 152x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 165x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 247x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 215x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 166x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 177x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 219x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 62x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 59x | 03.10.2018

Lokalita BI 23 Staženo: 50x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 39x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 142x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 151x | 16.01.2013

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 159x | 27.08.2012

Stránka

  • 1