Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 633x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 522x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 1937x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 672x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 510x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 788x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 492x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 487x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 826x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 585x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 485x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 468x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 614x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 865x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 838x | 03.10.2018

Lokalita BI 13 Staženo: 178x | 07.10.2020

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 522x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 476x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 501x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 441x | 02.02.2018

Stránka