Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 305x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 264x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 836x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 299x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 254x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 274x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 213x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 230x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 339x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 304x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 241x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 246x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 297x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 336x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 187x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 91x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 161x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 119x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 213x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 207x | 16.01.2013

Stránka