Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 340x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 289x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 903x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 324x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 277x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 320x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 234x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 250x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 380x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 332x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 269x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 267x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 324x | 05.10.2015

Územní studie

Lokalita BI 10 Pod Podhradím Staženo: 375x | 03.10.2018

Lokalita BI 11 Staženo: 223x | 03.10.2018

Lokalita BI 22 - Humna Staženo: 127x | 18.01.2019

Lokalita BI 23 Staženo: 205x | 03.10.2018

Lokalita SO 45 Staženo: 144x | 03.10.2018

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 238x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 227x | 16.01.2013

Stránka