Obsah

Rada, výbory, komise

Členové Rady, výborů a komisí Městyse Pozlovice 2018 - 2022
 

RADA MĚSTYSE

Ing.Pavel Coufalík, Ph.D. - starosta

Ing. Josef Hampl

Ing. Petr Novák

Ing. Miroslav Papoušek - místostarosta

Ing. Bohumil Vráblík, Ph.D.

VÝBOR FINANČNÍ

Ing. Petr Matulík - předseda

Ing. Renata Sęková

Bc. Pavel Žmolík

VÝBOR KONTROLNÍ

Ing. Jana Jánošová - předseda

Ing. Vladimír Hrabina

František Petráš

 

KULTURNÍ KOMISE

Anežka Hrabinová - předsedkyně

Lenka Bednaříková

Iva Garguláková

Jarmila Gergelová

Ing. Eva Gergelová Richterová

Mgr. Jarmila Hájková

Kateřina Hamouzová

Marie Juráková

Karla Kolaříková

Kateřina Kolářová

Františka Martincová

Olga Matulíková

Marcela Pinďáková

Eva Richterová

Pavla Šůstková

Romana Zemková