Obsah

Dokumenty ke stažení

Územní plán

Koordinační výkres Staženo: 165x | 21.08.2017

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 101x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 280x | 21.08.2017

Výkres základního členění území Staženo: 86x | 21.08.2017

Hlavní výkres Staženo: 186x | 21.08.2017

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 152x | 21.08.2017

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 148x | 21.08.2017

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 83x | 21.08.2017

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 99x | 21.08.2017

Stavební

Žádost o prodej / pronájem / výpůjčku pozemku ve vlastnictví obce Staženo: 100x | 21.08.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí Staženo: 128x | 21.08.2017

Žádost o povolení provádět stavbu v ochranném pásmu MK Staženo: 111x | 21.08.2017

Žádost o uzavírku komunikace Staženo: 108x | 21.08.2017

Povolení zvláštního užívání místní komunikace - provádění stavebních prací, protlak, překop Staženo: 108x | 21.08.2017

Žádost o změnu vydaného povolení zvláštního užívání místní komunikace Staženo: 174x | 21.08.2017

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci - sjezd Staženo: 129x | 21.08.2017

Žádost o souhlas s umístěním reklamního zařízení Staženo: 202x | 21.08.2017

Povolení zvláštního užívání místní komunikace - ostatní užívání Staženo: 102x | 21.08.2017

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci Staženo: 126x | 21.08.2017

Metodický postup - vyjádření ke stavebním záměrům na území městyse Pozlovice Staženo: 113x | 21.08.2017

Stránka