Obsah

Dokumenty ke stažení

Územní plán

Koordinační výkres Staženo: 367x | 21.08.2017

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 257x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 481x | 21.08.2017

Výkres základního členění území Staženo: 237x | 21.08.2017

Hlavní výkres Staženo: 442x | 21.08.2017

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 336x | 21.08.2017

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 311x | 21.08.2017

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 225x | 21.08.2017

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 235x | 21.08.2017

Stavební

Metodický postup - individuální bydlení Staženo: 183x | 01.11.2019

Žádost o prodej / pronájem / výpůjčku pozemku ve vlastnictví obce Staženo: 263x | 21.08.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí Staženo: 365x | 21.08.2017

Žádost o povolení provádět stavbu v ochranném pásmu MK Staženo: 252x | 21.08.2017

Žádost o uzavírku komunikace Staženo: 273x | 21.08.2017

Povolení zvláštního užívání místní komunikace - provádění stavebních prací, protlak, překop Staženo: 286x | 21.08.2017

Žádost o změnu vydaného povolení zvláštního užívání místní komunikace Staženo: 435x | 21.08.2017

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci - sjezd Staženo: 313x | 21.08.2017

Žádost o souhlas s umístěním reklamního zařízení Staženo: 600x | 21.08.2017

Povolení zvláštního užívání místní komunikace - ostatní užívání Staženo: 275x | 21.08.2017

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci Staženo: 279x | 21.08.2017

Stránka