Obsah

Dokumenty ke stažení

Územní plán

Koordinační výkres Staženo: 305x | 21.08.2017

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 210x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 426x | 21.08.2017

Výkres základního členění území Staženo: 192x | 21.08.2017

Hlavní výkres Staženo: 367x | 21.08.2017

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 280x | 21.08.2017

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 263x | 21.08.2017

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 174x | 21.08.2017

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 195x | 21.08.2017

Stavební

Metodický postup - individuální bydlení Staženo: 134x | 01.11.2019

Žádost o prodej / pronájem / výpůjčku pozemku ve vlastnictví obce Staženo: 216x | 21.08.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí Staženo: 294x | 21.08.2017

Žádost o povolení provádět stavbu v ochranném pásmu MK Staženo: 204x | 21.08.2017

Žádost o uzavírku komunikace Staženo: 213x | 21.08.2017

Povolení zvláštního užívání místní komunikace - provádění stavebních prací, protlak, překop Staženo: 235x | 21.08.2017

Žádost o změnu vydaného povolení zvláštního užívání místní komunikace Staženo: 370x | 21.08.2017

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci - sjezd Staženo: 250x | 21.08.2017

Žádost o souhlas s umístěním reklamního zařízení Staženo: 545x | 21.08.2017

Povolení zvláštního užívání místní komunikace - ostatní užívání Staženo: 223x | 21.08.2017

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci Staženo: 226x | 21.08.2017

Stránka