Obsah

Dokumenty ke stažení

Informace

Ceník - Služby městyse Pozlovice Staženo: 181x | 21.08.2017

Ceník služeb Městyse Pozlovice platný od 24.5. 2018 Staženo: 156x | 13.06.2018

Ceník TJ Sokol Pozlovice Staženo: 132x | 21.08.2017

Doručování písemností osobám s TP na adrese ohlašovny Hlavní 51 Staženo: 150x | 09.04.2018

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice Staženo: 198x | 21.08.2017

Návrh parkovacích míst u MŠ Pozlovice Staženo: 177x | 21.08.2017

Obecný přehled agend Staženo: 46x | 24.05.2018

Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026 Staženo: 243x | 21.08.2017

Provozní řád multifunkčního centra Staženo: 271x | 21.08.2017

Tříděný odpad ve sběrném dvoře Staženo: 172x | 21.08.2017

Uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně Staženo: 133x | 21.08.2017

Veřejnoprávní smlouva k zajištování místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 164x | 21.08.2017

Žádost o dotaci na činnost spolků Staženo: 171x | 21.08.2017

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 204x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 103x | 21.08.2017

Hlavní výkres Staženo: 127x | 21.08.2017

Koordinační výkres Staženo: 92x | 21.08.2017

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 99x | 21.08.2017

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 87x | 21.08.2017

Odůvodnění územního plánu Staženo: 85x | 21.08.2017

Stránka