Obsah

Dokumenty ke stažení

Informace

Obecný přehled agend Staženo: 102x | 24.05.2018

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice Staženo: 268x | 21.08.2017

Ceník - Služby městyse Pozlovice Staženo: 247x | 21.08.2017

Doručování písemností osobám s TP na adrese ohlašovny Hlavní 51 Staženo: 217x | 09.04.2018

Uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně Staženo: 182x | 21.08.2017

Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026 Staženo: 359x | 21.08.2017

Žádost o dotaci na činnost spolků Staženo: 220x | 21.08.2017

Provozní řád multifunkčního centra Staženo: 333x | 21.08.2017

Ceník služeb Městyse Pozlovice platný od 24.5. 2018 Staženo: 224x | 13.06.2018

Ceník TJ Sokol Pozlovice Staženo: 180x | 21.08.2017

Návrh parkovacích míst u MŠ Pozlovice Staženo: 233x | 21.08.2017

Tříděný odpad ve sběrném dvoře Staženo: 227x | 21.08.2017

Veřejnoprávní smlouva k zajištování místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 225x | 21.08.2017

Územní plán

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 77x | 21.08.2017

Textová část Staženo: 83x | 21.08.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 86x | 21.08.2017

Odůvodnění územního plánu Staženo: 163x | 21.08.2017

Výkres širších vztahů Staženo: 77x | 21.08.2017

Opatření obecné povahy Staženo: 88x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 179x | 21.08.2017

Stránka