Obsah

Dokumenty ke stažení

Informace

Ceník - Služby městyse Pozlovice Staženo: 163x | 21.08.2017

Ceník služeb Městyse Pozlovice platný od 24.5. 2018 Staženo: 138x | 13.06.2018

Ceník TJ Sokol Pozlovice Staženo: 115x | 21.08.2017

Doručování písemností osobám s TP na adrese ohlašovny Hlavní 51 Staženo: 133x | 09.04.2018

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice Staženo: 179x | 21.08.2017

Návrh parkovacích míst u MŠ Pozlovice Staženo: 156x | 21.08.2017

Obecný přehled agend Staženo: 36x | 24.05.2018

Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026 Staženo: 206x | 21.08.2017

Provozní řád multifunkčního centra Staženo: 255x | 21.08.2017

Tříděný odpad ve sběrném dvoře Staženo: 152x | 21.08.2017

Uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně Staženo: 114x | 21.08.2017

Veřejnoprávní smlouva k zajištování místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 144x | 21.08.2017

Žádost o dotaci na činnost spolků Staženo: 145x | 21.08.2017

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 177x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 82x | 21.08.2017

Hlavní výkres Staženo: 105x | 21.08.2017

Koordinační výkres Staženo: 74x | 21.08.2017

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 83x | 21.08.2017

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 74x | 21.08.2017

Odůvodnění územního plánu Staženo: 70x | 21.08.2017

Stránka