Obsah

Dokumenty ke stažení

Informace

Obecný přehled agend Staženo: 323x | 24.05.2018

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice Staženo: 547x | 21.08.2017

Ceník - Služby městyse Pozlovice od 1.12.2019 Staženo: 768x | 13.12.2019

Doručování písemností osobám s TP na adrese ohlašovny Hlavní 51 Staženo: 432x | 09.04.2018

Uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně Staženo: 377x | 21.08.2017

Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026 Staženo: 1281x | 14.01.2021

Žádost o dotaci na činnost spolků Staženo: 428x | 21.08.2017

Provozní řád multifunkčního centra Staženo: 541x | 21.08.2017

Ceník služeb Městyse Pozlovice platný od 1.12. 2019 Staženo: 484x | 13.12.2019

Ceník TJ Sokol Pozlovice Staženo: 362x | 21.08.2017

Návrh parkovacích míst u MŠ Pozlovice Staženo: 496x | 21.08.2017

Tříděný odpad ve sběrném dvoře Staženo: 433x | 21.08.2017

Veřejnoprávní smlouva k zajištování místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 444x | 21.08.2017

Územní plán

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 293x | 21.08.2017

Textová část Staženo: 312x | 21.08.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 305x | 21.08.2017

Odůvodnění územního plánu Staženo: 387x | 21.08.2017

Výkres širších vztahů Staženo: 303x | 21.08.2017

Opatření obecné povahy Staženo: 303x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 417x | 21.08.2017

Stránka