Obsah

Historie


Historie SK Pozlovice

Tělocvičná jednota Sokol (vlastenecká tělovýchovná jednota pro všechny občany, bez rozdílu politické příslušnosti) byla v Pozlovicích založena 9. Října 1921 v dolní třídě obecné školy. Starostou se stal František Vank, řídící učitel, místostarosta Ferdinand Otisk, hoteliér z Pražské čtvrti, vzdělavatelem Josef Kašpárek, učitel ve výslužbě, pokladníkem Antonín Slámečka, obchodník, hospodářem Josef Václavík, rolník, náčelníkem Karel Matulík, kovář. Z počátku se cvičení zúčastňovali jenom muži, ženy se připojily ažo 7 let později. Cvičívalo se ve škole v dolní třídě i v sále hostince U Slámečku.

Podobně jako Sokol, byla také v r. 1921 založena v Pozlovicích další tělovýchovná jednota a to Orel (sdružovala věřící katolíky). Také tato jednota provozovala jen základní tělovýchovu a cvičení na nářadí. Využívali horní poschodí na faře.


Obě tělovýchovné jednoty v Pozlovicích, ač politicky protichůdné, vzájemně spolupracovaly. Každoročně uspořádaly pro veřejnost veřejná cvičení, kde si vypomáhali cvičebním nářadím, v zimě hrávali divadla a pořádali společenské plesy.


V tuto dobu se v Pozlovicích neprovozoval žádný jiný sport. Vlivem blízkých Luhačovic se pomalu i do Pozlovic začal probojovávat populární sport - kopaná. Byl k dispozici malý plácek na sokolovně. Rozmach sportu v Pozlovicích omezila v dalším období druhá světová válka. Tělocvičné jednoty Sokol i Orel byly rozpuštěny, ale sportování nebylo zakázáno. Toho využili nadšenci, které učarovala kopaná. Organizovaně se začala hrát v roce 1941. První hřiště si vybudovali na horních Drahách, ale mělo omezené rozměry. Po válce až do roku 1956 hostovali na luhačovickém hřišti pod přehradou „V jamě".

 


V roce 1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy do jedné organizace - Sokol. Cvičívalo se, ale místo sokolských sletů byly organizovány velkolepé spartakiády. Malá sokolovna v Pozlovicích již cvičení nevyhovovala, v šedesátých letech byla zbořena a na pozemku věnovaném Sokolu obcí byla v sedmdesátých letech postavena nynější budova městyse. Součástí je i tělocvična, kterou sportovci podle smlouvy budou využívat bezplatně „99 let"


Struktura tělovýchovy vlivem dalších proměn společnosti se dál vyvíjí. V současné době sdružuje TJ Sokol Pozlovice téměř 300 členů, sdružených do osmi oddílů - kopaná, odbíjená, cvičení ženy, jóga, stolní tenis, šachy, kuželky, klub vytrvalostních sportů. K dispozici mají kvalitní sportoviště - sportovně-kulturní areál s fotbalovým hřištěm 63 x 100 m v dolní části obce, víceúčelové hřiště s umělým povrchem u mateřské školky a v neposlední řadě krásnou okolní přírodu, která je nejlepší tělocvičnou.