Obsah

Farní budova

Farní budova byla postavena v roce 1757. Stavbu financoval hrabě Armand Serenyi. Fara byla postavena jako jednoposchoďový barokní zámeček z pevného materiálu, zatímco dřívější stavby byly dřevěné (původní gotický kostel i fara). Rod Serenyiů je připomenut erbem nad vchodem do fary z ulice. O uskutečnění stavby se zasloužil farář P. Jan Minikati.

V současnosti ve farnosti není ustanoven farář. V budově jsou nyní místnosti sloužící duchovním  při vetších shromážděních, pro shromáždění farní rady, křesťanské mládeže a žen, pro práci scholy a mužského i ženského  sboru. Je zde zařízena kuchyně, která může sloužit menším skupinám při duchovních cvičeních, ozdravných pobytech dětí. Na farním dvoře byla v r. 2002 na místě bývalých hospodářských budov postavena nová budova, která má sloužit farnímu společenství a katolickým spolkům.

 

ukázat na mapě (GPS:49.1299908N, 17.7695544E)