Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc srpen

 

Čtvrtek - 1.8.2019

18:15 -

Za † manžela Josefa Tomáška, rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Sobota - 3.8.2019

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 4.8.2019

8:00 -

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží pomoc a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu

 

10:00 -

Za † Františka Boráně k 50. výročí úmrtí

 

Pondělí - 5.8.2019

17:00 -

Za † Františka Masaře, † sourozence, † rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Čtvrtek - 8.8.2019

18:15 -

 Za † rodinu Pučalíkovu s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

 

Sobota - 10.8.2019

18:00 -

Za † rodiče Horákovy, † bratra Oldřicha a vážně nemocnou sestru

 

Neděle - 11.8.2019

8:00 -

Za † rodiče Mlčkovy a za živou rodinu

 

10:00 -

Za † Aloise Coufalíka a duše v očistci

 

Pondělí - 12.8.2019

17:00 -

Za dárce a dobrodince

 

Čtvrtek - 15.8.2019

18:15 -

 Za † syna Petra Tomáška, † rodiče Gofroňovy, Tomáškovy a celou živou rodinu.

 

Sobota - 17.8.2019

18:00 -

Za † Ondřeje Máčalu, živou a † rodinu

 

Neděle - 18.8.2019

8:00 -

 Za † maminku Annu Hénykovou, její nemocnou sestru Marii a celou rodinu

 

10:00 -

Za † manžela, † bratry Františka a Karla, jejich † rodiče a živou rodinu

 

Pondělí - 19.8.2019

17:00 -

 Za † maminku Boženu Mantlíkovou - zádušní mše svatá

 

Čtvrtek - 22.8.2019

18:15 -

 Za † rodiče Bednaříkovy a Mikulčíkovy, jejich † děti a ochranu Boží pro živou rodinu.

 

Sobota - 24.8.2019

18:00 -

Za živou a † rodinu Bublákovu a za duše v očistci

 

Neděle - 25.8.2019

8:00 -

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 26.8.2019

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 29.8.2019

18:15 -

Na poděkování za 70. let života, za dar zdraví a Boží požehnání

 

Sobota - 31.8.2019

18:00 -

Za † rodiče Miškaříkovy a † bratra Miroslava