Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc říjen

 

Čtvrtek - 1.10.2020

18:15 -

Za † Zdenku a Františka Sotolářovy, † rodiče z obou stran

 

Sobota - 3.10.2020

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 4.10.2020

8:00 -

Za † a živou rodinu Vávrovu

 

10:00 -

Za † manžela, za † obojí rodiče a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 5.10.2020

17:00 -

Na poděkování za dožití 85 let a celou živou rodinu

 

Čtvrtek - 8.10.2020

18:15 -

Za † rodiče Malárovy, živou rodinu a duše v očistci

 

Sobota - 10.10.2020

18:00 -

Za † rodiče Žmolíkovy, jejich † děti, zetě a duše v očistci

 

Neděle - 11.10.2020

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Za † vnučku, † rodinu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 

Pondělí - 12.10.2020

17:00 -

Za † rodiče Skovajsovy, † sourozence, duše v očistci a za živou rodinu

 

Čtvrtek - 15.10.2020

18:15 -

Na poděkování za dar 60-ti let společného života a Boží požehnání pro celou rodinu do dalších let

 

Sobota - 17.10.2020

18:00 -

Za † rodiče Mlčkovy

 

Neděle - 18.10.2020

8:00 -

Za † manžela a živou rodinu

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 19.10.2020

17:00 -

Za † rodinu Jurčíkovu a za duše v očistci

 

Čtvrtek - 22.10.2020

18:15 -

Mše svatá ve čtvrtek nebude

 

Sobota - 24.10.2020

18:00 -

Za † maminku při příležitosti nedožitých 100 let, jejího † manžela a † syna a za živou rodinu

 

Neděle - 25.10.2020

8:00 -

Na poděkování za dar života a Boží ochranu pro živou rodinu

 

Pondělí - 26.10.2020

17:00 -

Za † rodiče Štěpaníkovy a Pecháčkovy a za živou rodinu

 

Čtvrtek - 29.10.2020

18:15 -

Za † tatínka Vladimíra Mikla, při příležitosti k nedožitých 90 let

 

Sobota - 31.10.2020

18:00 -

Na poděkování za 50 let života a požehnání pro celou živou rodinu