Obsah

Bohoslužby

 

Ohlášky farnosti

 

Kalendář mší svatých na měsíc leden

 

Sobota - 1.1.2022

8:00 -

Za † Jaroslava Bednaříka a za živou rodinu a ochranu Panny Marie

 

10:00 -

Za Obec Podhradí

 

Neděle - 2.1.2022

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

 

Pondělí - 3.1.2022

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 6.1.2022

18:15 -

Za † Františku Starou, † rodinu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Sobota - 8.1.2022

17:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 9.1.2022

8:00 -

 

 

10:00 -

Za farnost

 

Pondělí - 10.1.2022

17:00 -

Za † rodiče Martincovy, dva † syny Josefa a Františka a živou rodinu

 

Čtvrtek - 13.1.2022

18:15 -

 

 

Sobota - 15.1.2022

17:00 -

Za † Aloise a Bronislavu Coufalíkovy a za živou a † rodinu

 

Neděle - 16.1.2022

8:00 -

 

 

10:00 -

Za † Františka Koudelku, ochranu Panny Marie a požehnání pro živou rodinu

 

Pondělí - 17.1.2022

17:00 -

Za † sestru Danielu Čížovu a za živé a † kněze a řeholníky

 

Čtvrtek - 20.1.2022

18:15 -

Za † rodiče Bednaříkovy, jejich † děti a za duše v očistci

 

Sobota - 22.1.2022

17:00 -

 

 

Neděle - 23.1.2022

8:00 -

 

 

10:00 -

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu

 

Pondělí - 24.1.2022

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 27.1.2022

18:15 -

 

 

Sobota - 29.1.2022

17:00 -

 

 

Neděle - 30.1.2022

8:00 -

 

 

10:00 -

 

 

Pondělí - 31.1.2022

17:00 -