Obsah

Bohoslužby

 

Kalendář mší svatých na měsíc říjen

 

Čtvrtek - 3.10.2019

18:15 -

Za † Anastazii a Františka Jurákovy, † vnučku a vnuka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Sobota - 5.10.2019

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 6.10.2019

8:00 -

Za † manžela a živou rodinu

 

10:00 -

Na poděkování za 10 let života syna Antonína a za živou a † rodinu Hřibovu

 

Pondělí - 7.10.2019

17:00 -

Za dárce a dobrodince

 

Čtvrtek - 10.10.2019

18:15 -

Za † rodiče Hanákovy, za živou a † rodinu, za duše v očistci

 

Sobota - 12.10.2019

18:00 -

Za † rodiče Žmolíkovy, jejich † děti a zetě a za duše v očistci

 

Neděle - 13.10.2019

8:00 -

Za Boží pomoc pro Kristýnu

 

10:00 -

Za Vladislava Talaše z Řetechova, živou a † rodinu

 

Pondělí - 14.10.2019

17:00 -

Za nenarozené děti

 

Čtvrtek - 17.10.2019

18:15 -

Za † Františka Martince a jeho tři † syny

 

Sobota - 19.10.2019

18:00 -

Za † rodiče Skovajsovy a živou rodinu

 

Neděle - 20.10.2019

8:00 -

 

 

10:00 -

Za † rodiče Bartončíkovy, † sestru Marii a Boží ochranu pro celou rodinu Bartončíkovu a Matýskovu. Svátost biřmování.

 

Pondělí - 21.10.2019

17:00 -

Za Boží pomoc pro Kristýnu

 

Čtvrtek - 24.10.2019

18:15 -

Za živou a † rodinu a na poděkování Pánu Bohu za vyslyšení proseb a za duše v očistci

 

Sobota - 26.10.2019

18:00 -

Za † rodiče Františka a Aloisii Mlčkovy s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

 

Neděle - 27.10.2019

8:00 -

 

 

10:00 -

Na poděkování za 60 let života s prosbou do dalších let o Boží požehnání pro celou rodinu

 

Pondělí - 28.10.2019

17:00 -

Za Boží pomoc pro Kristýnu

 

Čtvrtek - 31.10.2019

18:15 -

Za † rodiče Štěpáníkovy a Pecháčkovy a za živou rodinu