Obsah

Bohoslužby

 

Ohlášky farnosti

 

Kalendář mší svatých na měsíc červen

 

Pondělí - 27.6.2022

17:00 -

Za † Stanislava Mikuličku, jeho † dva syny a požehnání pro celou živou rodinu

 

Čtvrtek - 30.6.2022

18:15 -

 

 

 

Kalendář mší svatých na měsíc červenec

 

Sobota - 2.7.2022

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 3.7.2022

8:00 -

Za † rodiče Mlčkovy a Máčalíkovy a za † syna a † manžela

 

10:00 -

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou živou Rodinu

 

Pondělí - 4.7.2022

17:00 -

Za † maminku a babičku Veselíkovu a rodinu Krajčíkovu

 

Čtvrtek - 7.7.2022

18:15 -

Za † Lukáše a Janu Mizerovy, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

Sobota - 9.7.2022

18:00 -

 

 

Neděle - 10.7.2022

8:00 -

 

 

10:00 -

Za farnost

 

Pondělí - 11.7.2022

17:00 -

Na poděkování za 10 let manželství a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 

Čtvrtek - 14.7.2022

18:15 -

 

 

Sobota - 16.7.2022

18:00 -

Za † rodiče Blahošovy a jejich + děti

 

Neděle - 17.7.2022

8:00 -

 

 

10:00 -

Na poděkování za dar 50 let manželství a za ochranu Boží a Panny Marie

 

Pondělí - 18.7.2022

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 21.7.2022

18:15 -

 

 

Sobota - 23.7.2022

18:00 -

Za ochranu a zdraví, Boží pomoc a přímluvu Panny Marie, za živou a † rodinu z obou stran

 

Neděle - 24.7.2022

8:00 -

Za farníky a poutníky z Podhradí

 

10:00 -

Za farníky. Pouť ke sv. Anně.

 

Pondělí - 25.7.2022

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 28.7.2022

18:15 -

 

 

Sobota - 30.7.2022

18:00 -

Za † rodiče Boráňovy, † syna Zdeňka, † snachu Olgu, živou rodinu a duše v očistci

 

Neděle - 31.7.2022

8:00 -

Za farnost

 

10:00 -

Za † Aloise Coufalíka při příležitosti 10 let od úmrtí, za † manželku Bronislavu a za živou a † rodinu