Obsah

Bohoslužby

 

Kalendář mší svatých na měsíc srpen

 

Sobota - 1.8.2020

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 2.8.2020

8:00 -

Za † Aloise a Bronislavu Coufalíkovy, živou a † rodinu a za duše v očistci

 

10:00 -

Za † rodiče Matulíkovy, † sestru Evu, živou rodinu a duše v očistci

 

Pondělí - 3.8.2020

17:00 -

Za † Františka Masaře, rodiče z obou stran, † sourozence a živou rodinu

 

Čtvrtek - 6.8.2020

18:15 -

Za † manžela Josefa Tomáška, † rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Sobota - 8.8.2020

18:15 -

Za † rodiče Boráňovy, † syna Zdeňka, živou rodinu a duše v očistci

 

Neděle - 9.8.2020

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

 

 

Pondělí - 10.8.2020

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 13.8.2020

18:15 -

Za † rodiče Bětíkovy, † bratry a živou a † rodinu

 

Sobota - 15.8.2020

18:00 -

 

 

Neděle - 16.8.2020

8:00 -

Za † Josefa a Marii Krajčovy, † rodiče Kolářovy a dar zdraví pro celou rodinu

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 17.8.2020

17:00 -

Za † Ondřeje Máčalu, živou a † rodinu

 

Čtvrtek - 20.8.2020

18:15 -

 

 

Sobota - 22.8.2020

18:00 -

 

 

Neděle - 23.8.2020

8:00 -

Za † rodiče Mlčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu

 

10:00 -

Za † manžela, † bratry Františka a Karla, jejich rodiče a živou rodinu

 

Pondělí - 24.8.2020

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 27.8.2020

18:15 -

 

 

Sobota - 29.8.2020

18:00 -

Za † rodiče Miškaříkovy a † bratra Miroslava s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu

 

Neděle - 30.8.2020

8:00 -

Za † rodiče Mojmíra a Elišku Bačovy, za † příbuzné a ochranu Matky Boží

 

10:00 -

Za † Marii Vlčkovu, jejího † manžela a † sourozence

 

Pondělí - 31.8.2020

17:00 -

 

 

Volné úmysly lze zapsat v sakristii