Obsah

Bohoslužby

 

Kalendář mší svatých na měsíc prosinec

 

Neděle - 1.12.2019

8:00 -

Za † rodiče Varaďovy, † děti, † Nikolku a požehnání a ochranu pro celou živou rodinu

 

10:00 -

Za † Jana a Janu Krajčovy a Boží dar pro celou živou a † rodinu

 

Pondělí - 2.12.2019

17:00 -

Za † rodiče Mlčkovy, † vnuka Boba a dar zdraví pro celou živou rodinu

 

Čtvrtek - 5.12.2019

17:00 -

Za děti z farnosti

 

Sobota - 7.12.2019

17:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 8.12.2019

8:00 -

Za † rodiče Hrbáčkovy a dceru Evu, živou rodinu a duše v očistci

 

10:00 -

Za živé a † včelaře

 

Pondělí - 9.12.2019

17:00 -

Na úmysl dárce

 

Čtvrtek - 12.12.2019

18:00 -

Za duši † dcery Irenky Veselákové a duše v očistci

 

Sobota - 14.12.2019

17:00 -

Za † rodiče Hetmerovy, † syna Josefa, za živou rodinu a duše v očistci

 

Neděle - 15.12.2019

8:00 -

Za † rodiče Mikulčíkovy, † vnuka a živou rodinu

 

10:00 -

Za † Oldřicha Mališku a živou rodinu

 

Pondělí - 16.12.2019

17:00 -

Za † Aloise Bednaříka, živou rodinu a duše v očistci

 

Čtvrtek - 19.12.2019

18:00 -

Za † rodiče Coufalíkovy, † syna a vnuka a za živou rodinu

 

Sobota - 21.12.2019

17:00 -

Za † manžela k 10 výročí úmrtí a za Boží požehnání pro živou rodinu

 

Neděle - 22.12.2019

8:00 -

Za † rodiče Skovajsovy, † sourozence a za duše v očistci

 

10:00 -

Za † rodiče Ludmilu a Josefa Tomáškovy, ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 

Pondělí - 23.12.2019

17:00 -

Za rodinu Martincovu, rodiče Antonína a Annu Martincovi a syny Zdeňka, Josefa a Antonína

 

Úterý - 24.12.2019

15:30 -

Za děti z naší farnosti

 

24:00 -

Za farníky, † kněze, za dárce a dobrodince

 

Středa - 25.12.2019

8:00 -

 

 

10:00 -

Za Městys a farníky Pozlovice. 16:00 - Živý Betlém.

 

Čtvrtek - 26.12.2019

9:00 -

Za obec Ludkovice

 

Sobota - 28.12.2019

17:00 -

Za † rodiče Fiedorovy, † syna Karla a duše v očistci

 

Neděle - 29.12.2019

8:00 -

Za † Stanislavu Čalovou a za živou a † rodinu

 

10:00 -

Za obec Řetechov

 

Pondělí - 30.12.2019

17:00 -

Za † rodinu Šustkovu a Miklovu s prosbou za živou rodinu

 

Úterý - 31.12.2019

17:30 -

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok