Obsah

Bohoslužby

 

Ohlášky farnosti

 

Kalendář mší svatých na měsíc listopad

 

Pondělí - 28.11.2022

 

17:00 -

Za † rodiče Fiedorovy, † syna, duše v očistci

 

 

Kalendář mší svatých na měsíc prosinec

 

Čtvrtek - 1.12.2022

6:30 - Roráty. Za † manžela, † rodiče, jejich vnuka a živou rodinu

 

Neděle - 4.12.2022

8:00 -

Za † rodiče Hrbáčkovy, sestru Evu, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci

 

10:00 -

Za živé a † včelaře

 

Pondělí - 5.12.2022

17:00 -

Za děti z naší farnosti

 

Čtvrtek - 8.12.2022

6:30 - Za živé a † členy z Rodiny Neposkvrněné

 

Sobota - 10.12.2022

17:00 -

Za † Danu Elšíkovu – Smočkovu, † příbuzné a Boží ochranu pro živou rodinu

 

Neděle - 11.12.2022

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Za † rodiče Ludmilu a Josefa Tomáškovy a za Boží ochranu pro živou rodinu

 

Pondělí - 12.12.2022

17:00 -

Za duši † Irenky Jurákové – Veselákové, za † manžela, za † Miloška Juráka a za duše v očistci

 

Čtvrtek - 15.12.2022

6:30 - Za † Leoše Lišku a rodiče Viléma Křižáka a Hedviku Seidlovou, za živé a † z rodiny

 

Sobota - 17.12.2022

17:00 -

Za † Jaroslava Žmolíka a za živou rodinu

 

Neděle - 18.12.2022

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Za † Oldřicha Mališku a za živou a † rodinu

 

Pondělí - 19.12.2022

17:00 -

Za † rodiče Coufalíkovy, jejich † syna, snachu a vnuka a za živou a † rodinu

 

Čtvrtek - 22.12.2022

6:30 - Roráty.

 

 

Sobota - 24.12.2022

15:00 -

Za děti z naší farnosti

 

23:00 -

Za farníky

 

Neděle - 25.12.2022

8:00 -

 

 

10:00 -

Za Městys Pozlovice a farníky z Pozlovic

 

Pondělí - 26.12.2022

9:00 -

 

 

Čtvrtek - 29.12.2022

18:15 -

 

 

Sobota - 31.12.2022

17:00 -

Na poděkování za uplynulý rok