Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc prosinec

 

Sobota - 1.12.2018

16:00 -

Podhradí - kaple sv. Zdislavy. Za Obec Podhradí.

 

17:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 2.12.2018

8:00 -

Za † Karla Bednaříka, † rodiče, † sourozence a živou rodinu

 

10:00 -

Za † Oldřicha Mališku a živou rodinu

 

Pondělí - 3.12.2018

17:00 -

Za † rodiče Mikulčíkovy a Bednaříkovy, † sourozence, za nemocnou sestru Viktorii a za ochranu Boží pro celou rodinu

 

Čtvrtek - 6.12.2018

17:00 -

Za děti z farnosti. Příchod sv. Mikuláše.

 

Sobota - 8.12.2018

17:00 -

Za † rodiče Hetmerovy, † syna, za duše v očistci a za živou rodinu

 

Neděle - 9.12.2018

8:00 -

Za † rodiče Mikuličkovy, jejich † vnuka a živou rodinu

 

10:00 -

Za živé a † včelaře

 

Pondělí - 10.12.2018

17:00 -

Za duši † Irenky Veselákové a za duše v očistci

 

Čtvrtek - 13.12.2018

18:00 -

Za † Aloise Bednaříka a za živou rodinu

 

Sobota - 15.12.2018

17:00 -

Za † manžela a Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu

 

Neděle - 16.12.2018

8:00 -

Za † Jana a Františku Kozubíkovy, † sourozence a děti a Boží požehnání pro živou rodinu

 

10:00 -

Za † rodiče Hrbáčkovy, živou rodinu a duše v očistci

 

Pondělí - 17.12.2018

17:00 -

Za † rodiče Obadalovy a Šimoníkovy a za jejich † syna a † vnuka a za živou rodinu

 

Čtvrtek - 20.12.2018

18:00 -

Za † Marii a Aloise Coufalíkovy, † syna, † vnuka a za živou rodinu

 

Sobota - 22.12.2018

17:00 -

Za † rodiče Fiedorovy, † syna Karla, duše v očistci a za živou rodinu

 

18:00 -

Vánoční koncert - Fryštácká Javořina

 

Neděle - 23.12.2018

8:00 -

 

 

10:00 -

Za † P. Zdislava Varaďu a † Hedviku Kozubíkovovu a požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Pondělí - 24.12.2018

15:30 -

Za děti z naší farnosti

 

24:00 -

Za farníky

 

Úterý - 25.12.2018

8:00 -

Za † Růženu, Karla a Jindřicha Vavrysovy a za živou rodinu

 

10:00 -

Za Městys Pozlovice a farníky z Pozlovic. 16:00 - Živý Betlém.

 

Středa - 26.12.2018

9:00 -

Za obec Řetechov a farníky z Řetechova

 

Čtvrtek - 27.12.2018

17:00 -

Žehnání vína. Sv. Jana Evangelisty

 

Sobota - 29.12.2018

17:00 -

Za † Jaroslava Bednaříka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Neděle - 30.12.2018

8:00 -

Za † rodinu Šůstkovu a Kolářovu s prosbou k Panně Marii za ochranu pro živou rodinu

 

10:00 -

Za † rodiče Ludmilu a Josefa Tomáškovy a požehnání pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 31.12.2018

17:30 -

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok