Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc únor

 

Sobota - 2.2.2019

17:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 3.2.2019

8:00 -

 

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 4.2.2019

17:00 -

Za nenarozené děti

 

Čtvrtek - 7.2.2019

18:00 -

Za † rodiče Coufalíkovy a za živou a † rodinu

 

Sobota - 9.2.2019

17:00 -

Za † manžela, za dvoje † rodiče a za živou rodinu

 

Neděle - 10.2.2019

8:00 -

Za † rodiče Stolaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

 

10:00 -

Za † rodiče Martincovy, † syny Františka a Josefa a za živou rodinu

 

Pondělí - 11.2.2019

17:00 -

Za nemocné

 

Čtvrtek - 14.2.2019

18:00 -

 

 

Sobota - 16.2.2019

17:00 -

Za † Ludmilu Krajčovu, † rodiče Krajčovy a Blahošovy a za živou rodinu

 

Neděle - 17.2.2019

8:00 -

Za † Marii Macků

 

10:00 -

Za † Jana Valáška, rodiče z obou stran a duše v očistci

 

Pondělí - 18.2.2019

17:00 -

Za dárce a dobrodince

 

Čtvrtek - 21.2.2019

18:00 -

Za † Františku a Stanislava Vojáčkovy, † rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Sobota - 23.2.2019

17:00 -

Za † bratra, jeho † otce a † rodiče Matoškovy

 

Neděle - 24.2.2019

8:00 -

Za živou a † rodinu Vávrovu

 

10:00 -

Za † rodiče Kováříkovy, jejich † dcery a živou rodinu

 

Pondělí - 25.2.2019

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 28.2.2019

18:00 -

Na poděkování za 70 let života, za † rodiče a prarodiče a živou rodinu