Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc leden

 

Pátek - 1.1.2021

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Za vážně nemocného Vila Amaštudúra, jeho manželku a živou rodinu

 

Sobota - 2.1.2021

17:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 3.1.2021

8:00 -

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu

 

10:00 -

 

 

Pondělí - 4.1.2021

17:00 -

Za † Františka Juráka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Čtvrtek - 7.1.2021

18:00 -

 

 

Sobota - 9.1.2021

17:00 -

Za † Alenu Kalíkovu

 

Neděle - 10.1.2021

8:00 -

Za † Františku Starou, † rodinu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

10:00 -

Za † manžele Křenkovy, živou rodinu a duše v očistci

 

Pondělí - 11.1.2021

17:00 -

Za † sestru Danielu Čížovu a za živé a † kněze a řeholníky

 

Čtvrtek - 14.1.2021

17:00 -

Za † rodiče Bednaříkovy, jejich † děti a za duše v očistci

 

Sobota - 16.1.2021

17:00 -

Za † Aloise a Bronislavu Coufalíkovy, za živou a † rodinu a duše v očistci

 

Neděle - 17.1.2021

8:00 -

Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života

 

10:00 -

Na poděkování Pánu Bohu za 84 let života, celou rodinu a duše v očistci

 

Pondělí - 18.1.2021

17:00 -

Za † Marii Chrobákovou a celou její živou a † rodinu

 

Čtvrtek - 21.1.2021

17:00 -

Za † dceru, † rodiče a sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

 

Sobota - 23.1.2021

17:00 -

 

 

Neděle - 24.1.2021

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Za † rodiče Martincovy, † syny Františka a Josefa a za živou rodinu

 

Pondělí - 25.1.2021

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 28.1.2021

17:00 -

 

 

Sobota - 30.1.2021

17:00 -

 

 

Neděle - 31.1.2021

8:00 -

 

 

10:00 -

Za † Stanislava Martince, jeho † rodiče a † rodiče Žákovy