Obsah

Bohoslužby

 

Kalendář mší svatých na měsíc duben

 

Pondělí - 1.4.2019

17:00 -

Za † rodiče Štěpaníkovy, Pecháčkovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 

Čtvrtek - 4.4.2019

18:15 -

Za † rodiče Šimoníkovy, za živou a † rodinu

 

Sobota - 6.4.2019

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 7.4.2019

8:00 -

Za duši † tatínka Josefa Krupíka a za duše v očistci

 

10:00 -

Za † Aloise Hrbáčka a za živou a † rodinu

 

Pondělí - 8.4.2019

17:00 -

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti

 

Čtvrtek - 11.4.2019

18:15 -

Za + Stanislava Bubláka, živou rodinu a duše v očistci

 

Sobota - 13.4.2019

18:00 -

Za † Karla Máčalu, † rodiče, duše v očistci a za živou rodinu

 

Neděle - 14.4.2019

8:00 -

Za † Františka a Anastázii Jurákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

 

10:00 -

Za † Janu a Jana Krajčovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 15.4.2019

17:00 -

Za nenarozené děti

 

Čtvrtek - 18.4.2019

18:00 -

Za živé a † kněze

 

Pátek - 19.4.2019

18:00 -

Velkopáteční obřady

 

Sobota - 20.4.2019

20:00 -

Za farníky

 

Neděle - 21.4.2019

8:00 -

Za † Vlastimila Coufalíka, † sourozence a požehnání Panny Marie pro celou živou rodinu

 

10:00 -

Za farníky a návštěvníky našeho kostela a za dárce a dobrodince farnosti

 

Pondělí - 22.4.2019

8:00 -

 

 

10:00 -

 

 

Čtvrtek - 25.4.2019

18:15 -

Za † manžela k nedožitým 90-tým narozeninám a † syna a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Sobota - 27.4.2019

18:00 -

Za † rodiče Talašovy a duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Neděle - 28.4.2019

8:00 -

Za živou a † rodinu Miklovu a Šůstkovu

 

10:00 -

Za † P. Zdislava Varaďu a † Hedviku Kozubíkovu a požehnání Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 29.4.2019

17:00 -

Za † manžela, † dceru a za živou rodinu