Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc říjen

 

Pondělí - 1.10.2018

17:00 -

Za † rodiče a jejich † vnuka Tomáše a za živou a † rodinu

 

Čtvrtek - 4.10.2018

18:15 -

Za † rodiče Hanákovy, živou rodinu a duše v očistci

 

Sobota - 6.10.2018

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 7.10.2018

8:00 -

Za † manžela a za živou rodinu

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 8.10.2018

17:00 -

Za † Stanislava Martince a Boží ochranu pro rodinu Martincovu a Hlavičkovu

 

Čtvrtek - 11.10.2018

18:15 -

Za † rodiče Mlčkovy a živou rodinu

 

Sobota - 13.10.2018

18:00 -

Za † rodiče Žmolíkovy, jejich † děti a zetě a za duše v očistci

 

Neděle - 14.10.2018

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Za † Vladislava Talaše z Řetechova a za živou a † rodinu

 

Pondělí - 15.10.2018

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 18.10.2018

18:15 -

Vzpomínka na † maminku k 60. výročí úmrtí a za † sourozence

 

Sobota - 20.10.2018

18:00 -

Za † Marii a Josefa Bartončíkovy, živou a † rodinu a za duše v očistci

 

Neděle - 21.10.2018

8:00 -

Za živé a † členy živého růžence z Ludkovic

 

10:00 -

Za † rodiče Varaďovy, † syna a požehnání Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 22.10.2018

17:00 -

Za † rodiče Štěpáníkovy a Pecháčkovy a za dar zdraví pro celou rodinu

 

Čtvrtek - 25.10.2018

18:15 -

Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života, za živou a † rodinu Kolářovu a Šůstkovu

 

Sobota - 27.10.2018

18:00 -

Za † Františka a Aloisii Mlčkovy a za celou živou rodinu

 

Neděle - 28.10.2018

8:00 -

Za † Mojmíra a Elišku Bačovy, † příbuzné a ochranu Matky Boží pro živou rodinu

 

10:00 -

Na poděkování Pánu Bohu za 60. let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu

 

Pondělí - 29.10.2018

17:00 -

Za † Mgr. Věru a JUDr. Jana Haluzovy, † Ivanu Foubíkovu, živou a † rodinu a duše v očistci