Obsah

Bohoslužby

 

Kalendář mší svatých na měsíc červen

Pondělí - 1.6.2020

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 4.6.2020

18:15 -

Za † Vlastimila a Josefa Kolářovy u příležitosti 20. výročí úmrtí a za živou a † rodinu Kolářovu

 

Sobota - 6.6.2020

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 7.6.2020

8:00 -

Za † a živou rodinu Vávrovu

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 8.6.2020

17:00 -

Za † rodinu Valíčkovu a Talašovu a za všechny živé a † příbuzné, za duše v očistci a ochranu Panny Marie

 

Čtvrtek - 11.6.2020

18:00 -

Za živé a † členy hasičských sborů farnosti. Boží Tělo.

 

Sobota - 13.6.2020

18:00 -

Za † Jasefa Hetmera, jeho † rodiče a živou rodinu

 

Neděle - 14.6.2020

8:00 -

Za † rodiče Kolářovy a Janíkovy, živou rodinu a duše v očistci

 

10:00 -

Za † Jana Hňupka

 

Pondělí - 15.6.2020

17:00 -

Za † rodiče, kteří se provinili proti životu

 

Čtvrtek - 18.6.2020

18:15 -

Za † rodiče Coufalíkovy, † syna, † vnuky a za živou a † rodinu

 

Sobota - 20.6.2020

18:00 -

Při příležitosti 20-ti let od úmrtí Ludmily Kubáčkové a za živou rodinu

 

Neděle - 21.6.2020

8:00 -

Za † bratra Františka, † rodiče Frajtovy a za živou rodinu

 

10:00 -

Za včelaře

 

Pondělí - 22.6.2020

17:00 -

Za † rodinu Zápecovu, † Nikolku, duše v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro celou rodinu

 

Čtvrtek - 25.6.2020

18:15 -

Za † Aloise a Marii Novotných, † děti a Boží požehnání pro živou rodinu

 

Sobota - 27.6.2020

18:00 -

Za † rodiče Šimoníkovy, jejich † syna, † vnuka, s prosbou o zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu

 

Neděle - 28.6.2020

8:00 -

Za † rodiče Mlčkovy, Máčalíkovy, za † syna Jaroslava a manžela

 

10:00 -

Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny. Odpoledne – pouť na Provodov - Za farníky

 

Pondělí - 29.6.2020

17:00 -