Obsah

Bohoslužby

 

Ohlášky farnosti

 

Kalendář mší svatých na měsíc červenec

 

Čtvrtek - 1.7.2021

18:15 -

Za † Otílii a Jana Hanákovy, † příbuzenstvo ze všech stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Sobota - 3.7.2021

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 4.7.2021

8:00 -

Za † rodiče Mlčkovy a Máčalíkovy, † syna Jaroslava a † manžela

 

10:00 -

Za † bratra Františka, † rodiče Fraitovy a za duše v očistci

 

Pondělí - 5.7.2021

17:00 -

Za † Stanislava Mikuličku, jeho † dva syny, požehnání pro živou rodinu

 

Čtvrtek - 8.7.2021

18:15 -

Za † Lukáše a † Janičku Mizerovy, živou rodinu a duše v očistci

 

Sobota - 10.7.2021

18:00 -

Za † rodiče Boráňovy, † syna Zdeňka, † snachu Olgu, živou rodinu a duše v očistci

 

Neděle - 11.7.2021

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Za † rodiče Mlčkovy a ochranu Panny Marie za živou rodinu

 

Pondělí - 12.7.2021

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 15.7.2021

18:15 -

 

 

Sobota - 17.7.2021

18:00 -

Za † rodiče Blahošovy, jejich děti a za živou rodinu

 

Neděle - 18.7.2021

8:00 -

Za † Bronislavu a Aloise Coufalíkovy, za živou a † rodinu a za duše v očistci

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 19.7.2021

17:00 -

Za † maminku a duše v očistci

 

Čtvrtek - 22.7.2021

18:15 -

 

 

Sobota - 24.7.2021

18:00 -

Za † rodiče Hamalčíkovy, živou rodinu Gajdůškovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 

Neděle - 25.7.2021

8:00 -

Za obec Podhradí. Pouť ke sv. Anně.

 

10:00 -

Za farníky a poutníky z Provodova.

 

Pondělí - 26.7.2021

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 29.7.2021

18:15 -

Na poděkování za 50 let života, dar zdraví a požehnání pro celou živou rodinu

 

Sobota - 31.7.2021

18:00 -

Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života, za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání a ochranu pro živou rodinu