Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc srpen

 

Čtvrtek - 2.8.2018

18:15 -

Za † Františka Masaře, † sourozence, † rodiče z obou stran a za živou rodinu

 

Sobota - 4.8.2018

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 5.8.2018

8:00 -

Za farníky

 

10:00 -

Za † Aloise Coufalíka, živou a † rodinu

 

Pondělí - 6.8.2018

17:00 -

Za † rodiče Velecké, za živou rodinu, ochranu Panny Marie a za duše v očistci

 

Čtvrtek - 9.8.2018

18:15 -

Za † manžela Josefa Tomáška, za † rodiče z obou stran a za živou rodinu

 

Sobota - 11.8.2018

18:00 -

Za † Cyrila Fiodora, za † oboje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

 

Neděle - 12.8.2018

8:00 -

Za † Josefa a Marii Krajčovy, † rodiče Kolářovy a dar zdraví pro celou rodinu

 

10:00 -

Za † rodiče Matulíkovy, živou rodinu a duše v očistci

 

Pondělí - 13.8.2018

17:00 -

Za nenarozené děti

 

Čtvrtek - 16.8.2018

18:15 -

Za † Ondřeje Máčalu a za živou a † rodinu

 

Sobota - 18.8.2018

18:00 -

Za † rodiče Miškaříkovy a † bratra Miroslava

 

Neděle - 19.8.2018

8:00 -

Za † rodiče Mlčkovy a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

10:00 -

Za † bratry Karla a Františka, † manžela Františka jejich rodiče a živou rodinu

 

Pondělí - 20.8.2018

17:00 -

Za † rodiče Otýlii a Františka Bětíkovy a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Čtvrtek - 23.8.2018

18:15 -

Za † Františka Bětíka a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Sobota - 25.8.2018

18:00 -

Za † JUDr. Jana a Mgr. Věru Haluzovy, † neteř Ivanu Foubíkovu, živou rodinu a duše v očistci

 

Neděle - 26.8.2018

8:00 -

Za † Aloise a Anežku Janíkovy, ochranu Panna Marie a požehnání pro živou rodinu

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 27.8.2018

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 30.8.2018

18:15 -