Obsah

Ochrana obyvatel


Život nám přináší i velmi složité situace, při kterých jsme nuceni přežívat za mimořádných podmínek. V těchto situacích jsou Vám připraveny pomoci složky Integrovaného záchranného systému, jehož součástí je na našem území rada městyse a pracovníci úřadu, dnes 16-ti členná Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pozlovice, Sbor dobrovolných hasičů a povodňová komise. Krizový štáb je zřízen na území obce s rozšířenou působností Luhačovice.

Pro mimořádné stavy jsou pro Vás připravena tato místa k evakuaci:

  • Základní škola Pozlovice,
  • Mateřská škola Pozlovice,
  • Víceúčelová budova – úřad Pozlovice,
  • budova hasičské zbrojnice.

V případě nebezpečí jsou prioritně k varování obyvatel a poskytování informací využívány dvě sirény, kabelová televize – infokanál, webové stránky www.pozlovice.cz a pro případ výpadku těchto informačních kanálů máme připraveno auto s megafonem a hasičské auto. Důležité je v případě mimořádných situací sledovat informace z rozhlasu, televize nebo internetu. Každoročně v rozpočtu městyse Pozlovice vyčleňujeme 500 tis. Kč jako rezervu na zvládnutí mimořádných situací, pravidelně financujeme vybavení J SDH.

Přesto je dobré mít ve Vašich domácnostech zásobu trvanlivých potravin a vody, doporučujeme i záložní zdroj tepla - pár polen pro zatopení v krbu, kotli či kamnech. Je třeba myslet i na to, že dnešní regulované systémy jsou nefunkční bez elektrické energie, pak je potřeba počítat i s elektrocentrálou.


Dokumenty

Analýza rizik správního obvodu ORP Luhačovice pdf 139 kB

Krizový plán ORP Luhačovice – karta obce Pozlovice pdf 164 kB

Kde získat potřebné informace pdf 3,37 MB

Bližší informace naleznete na stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky


Záplavové území Luhačovického potoka