Obsah

Pozlovice střed - zastávky a chodník

rekonstrukce autobusových zastávek

sfdi

 

Jedná se o rekonstrukci autobusových zastávek Pozlovice, střed včetně přilehlých chodníků. Součástí projektu je vytvoření jednotné šířky komunikace III/4922 v šíři 6 m, kdy dojde k optickému vymezení autobusových zálivů, které budou vytvořeny z žulových kostek. Součástí projektu jsou nové nástupní hrany a přístřešky pro cestující v obou směrech autobusové linky. Přes komunikaci III/4922 vzniknou dvě nová místa pro přecházení. V rámci projektu bude provedena asanace budovy bývalého minimarketu a dojde k úpravě napojení ulice V Dražkách na krajskou komunikaci. Současně bude provedena rekonstrukce chodníků včetně výstavby lávky do ulice Ludkovická.

 

Současně bude probíhat sanace sesuvu podél ulice Hlavní, jejímž investorem je Zlínský kraj.

 

Doba realizace: 20. 6. až 20. 10. 2022

 

Předpokládané náklady: 8.674.490 Kč vč. DPH. Z toho dotace 4.183.745 Kč ze SFDI.

 

Přílohy:

 

 

Aktuální informace:

 

22. 6. 2022 - objízdné trasy

Ve směru od Pozlovic do Luhačovic:

  • autobusová zastávka Pozlovice, horní konec zůstává zachována
  • autobusová zastávka Pozlovice, střed je přeložena k požární nádrži u výrobny oplatků
  • autobusová zastávka Pozlovice, dolní konec zůstává zachována
  • je veden jedmosměrný provoz od mostu na Ludkovice směrem k ul. L. Janáčka

 

Ve směru od Luhačovic na Pozlovice:

  • autobusová zastávka Pozlovice, dolní konec je na ul. A. Václavíka u hotelu Hubert
  • autobusová zastávka Pozlovice, střed je u křižovatky ul. Nivy a V Dražkách
  • autobusová zastávka Pozlovice, horní konec je nad hospodou U Krajčů
  • objízdná trasa je vedena u hotelu Praha z ul. L. Janáčka přes ul. A. Václavíka
  • jednosměrný provoz je veden v ul. A. Václavíka od křižovatky s ul. Nivy směrem ke kostelu