Obsah

Lávka pro pěší v ul. Řetechovská

Nová lávka pro pěší zlepší bezpečnost

 

Jedná se o dokončení kompletní rekonstrukce ul. Řetechovská, která proběhla v roce 2021. Z důvodu nutných přeložek inženýrských sítí je lávka pro pěší přes Pozlovický potok realizována v roce 2022. Lávka je tvořena třemi nosníky z lepeného dřeva, na kterých bude umístěna cementobetonová mostovka.

 

Termín rekonstrukce: květen 2021 až říjen 2022

 

Náklady: 1.128.688,- Kč vč. DPH