Obsah

Rozvoj efektivní a moderní komunikace s veřejností v Pozlovicích

Opereční program Zaměstnanost

opz

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016714

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

 

Hlavním cílem projektu je zefektivnit a zmodernizovat komunikaci s veřejností v městysi Pozlovice, tak aby byl maximálně přívětivou a transparentní veřejnou institucí pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace a jejího vizuálního sjednocení, pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, tedy elektronické úřední desky, mobilního rozhlasu, aplikace pro sběr námětů od občanů a online rezervačního systému včetně vzdělávací aktivity.

 

Cílovými skupinami projektu jsou veřejnost, volení zástupci a zaměstnanci městyse Pozlovice.

 

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.