Obsah

Restaurace sochy sv. Jana Nepomuckého

Očištění a konzervace plastiky z jemnozrnného hořického pískovce

Celá socha včetně balustráty a tří stupňů schodů byly očistěny od biovegetace a prachu. Po vyschnutí byl kámen napuštěn zpevňovačem a veškeré větší mechanické destrukce dotmeleny umělým tvárným kompozitem.

 

realizace: duben 2021

náklady: cca 30 000 Kč