Obsah

Rekonstrukce ulice Řetechovská

PKompletní rekonstrukce včetně výstavby chodníku, odvodnění a veřejného osvětlení

logo1

logo2

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice Řetechovská v délce 550 m. V rámci rekonstrukce došlo
k rozšíření stávající místní komunikace na jednotnou šířku 5,5 m. Byl realizován nový chodník v celé délce ulice, nová dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky a zároveň došlo k výstavbě nového veřejného osvětlení. Součástí byla i rekonstrukce mostu přes Pozlovický potok včetně osazení informativního měřiče rychlosti.

 

Termín realizace: 05/21 – 05/22

 

Náklady: 15.554.404,- Kč vč. DPH

Dotace z MMR (Integrovaný regionální operační program): 1.556.384,86Kč vč. DPH

Dotace z MMR (Podpora rozvoje regionů 2019+): 8.007.913 Kč vč. DPH

Rozpočet městyse Pozlovice: 5.990.106,21 Kč vč. DPH

 

Situační výkres