Obsah

Rekonstrukce ulice Řetechovská

Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník ul. Řetechovská

 

mmr

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice Řetechovská v délce cca 550 m. V rámci rekonstrukce došlo
k rozšíření stávající místní komunikace na jednotnou šířku 5,5 m. Byl realizován nový chodník v celé délce ulice, nová dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky a zároveň došlo k výstavbě nového veřejného osvětlení. Součástí byla i rekonstrukce mostu přes Pozlovický potok.

 

Termín rekonstrukce: květen až listopad 2021

 

Náklady: 15.471.446 Kč. vč. DPH. Z toho dotace z MMR ČR: 8.007.913 Kč

 

Situační výkres