Obsah

WiFi4EU - Podpora připojení k internetu v místních komunitách

veřejně přístupná Wi-Fi v městysi Pozlovice

logo

Městysi Pozlovice se podařilo získat voucher od Výkonné agentury pro inovace a sítě EU v hodnotě 15.000 EUR vč. DPH. Voucher slouží pro zbudování bezplatné Wi-Fi sítě na vybraných veřejně přístupných místech v městysi. V rámci přípravy výběrového řízení jsme vybrali prostor okolo hasičské zbrojnice, Úřadu městyse Pozlovice vč. víceúčelového sálu, koupaliště DUHA a okolí fotbalového hřiště.

 

Projekt byl realizován f. AVONET s.r.o. v červenci 2020.