Obsah

Výsadba zeleně v Městysi Pozlovice

celkově bylo vysazeno 43 stromů

logo

V Městysi Pozlovice bylo vytipováno šest vhodných lokalit pro výsadbu stromů v intravilánu. Celkově bylo vysazeno 43 stromů, kdy se jedná např. o javor babyka, javor mleč, břízu bělokorou, lípu srdčitou a zároveň ovocné stromy slivoně a třešně. Výsadba stromů byla podpořena Státním fondem životního prostředí ČR v maximální částce 222 500 Kč, kdy nákup stromů včetně příslušenství je 100 % kryt z dotace.