Obsah

Veřejné osvětlení v ul. Ludkovická

úsek Okály – Kovo Zálesí

Podél velké části ulice Ludkovická byla v roce 2020 provedena náhrada a doplnění veřejného osvětlení. Součástí stavby byla demontáž stávajícího osvětlení, které bylo na hranici životnosti. Nových 23 stožárů veřejného osvětlení s LED svítidly zvýší přehlednost a bezpečnost v lokalitě. Zemní vedení mezi stožáry bylo doplněno o připoložení chrániček HDPE pro možné budoucí vedení optické sítě v celé délce úseku.

 

Součástí stavby byla i kabelizace rozvodů nízkého napětí, u které byl investorem E.ON Distribuce.

 

Náklady akce cca: 1.600.000 Kč vč. DPH