Obsah

Územní studie Pozlovice – Lokalita BI13

ul. Antonína Václavíka

Řešená lokalita se nachází podél ulice Antonína Václavíka v Pozlovicích v úseku mezi kostelem sv. Martina a účelovou komunikací k vodojemu. Jedná se o západní stráň, která je situována nad údolím Pozlovského potoka, kdy protilehlá strana ulice je již z velké části zastavěna rodinnými domy. Dle platného územního plánu je nezbytné v této lokalitě, která je označena jako BI13, zrealizovat územní studii, jejíž zpracování bylo zahájeno v roce 2019.

 

územní studie