Obsah

RD - Sociální byty Pozlovice

sociální byty

logo

Název projektu: RD - Sociální byty Pozlovice

reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008751

 

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Pozlovice, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

 

Celková výše projektu: 5 386 829,00 Kč

Výše dotace: 4 848 146,10 Kč

 

Realizace projektu: 2019 - 2020

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

V dotazníkovém šetření provedeném v rámci prací na  strategii rozvoje Pozlovic v  r. 2015  se pro výstavbu dostupného nájemního bydlení pro mladé rodiny vyslovilo 74,3 % respondentů, pro malometrážní byty pro seniory 70,7 % respondentů.

 

Zastupitelé podpořili myšlenku využít k  tomuto účelu pozemek s rodinným domem čp. 21 v centru Pozlovic a  byla zpracována studie výstavby dostupného bydlení – 3  dvoupokojové byty s  kuch. koutem, každý o ploše 51,9 m2. V roce 2019 se podařilo získat na tento projekt dotaci, kdy 85 % z celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu. Výše nájemného by neměla překročit výši 61,10 Kč/m2, tj. cca 3.170,- Kč/měsíc.

 

PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH BYTECH POZLOVICE

 

vizualizace

půdorys bytů