Obsah

Doplnění zásahové požární techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

JSDH Pozlovice

zkJednotka sboru dobrovolných hasičů Pozlovice byla dovybavena moderním a bezpečným zařízením. Jedná se o 4 kusy zásahových oděvů a ochranných rukavic. Dále byly pořízeny dvě nové přenosné analogové radiostanice, které budou složit při dorozumívání během zásahu.

Náklady akce:

  • 116.160,00 Kč, z toho dotace z rozpočtu Zlínského kraje: 81.000,- Kč,
  • vlastní zdroje: 35.160,00 Kč.