Obsah

Rekonstrukce zpevněných ploch u hřiště

areál SK Pozlovice

zk

Projekt „Obnova a doplnění herních prvků včetně úpravy přilehlého prostranství v areálu SK Pozlovice: SO 01 Místní komunikace a SO 03 Odstavná plocha“ je spolufinancován Zlínským krajem.

 

Realizace se uskutečnila 08 – 09/2019. Zhotovitelem byla firma Ing. Luděk Čaník, Uherský Brod. Celkové náklady: 1.299.786,15 Kč, z toho dotace z rozpočtu Zlínského kraje: 462.000,- Kč, vlastní zdroje: 837.786,15 Kč.

 

V rámci plánované rekonstrukce místní komunikace (MK) byl dožitý litý asfalt nahrazen betonovou dlažbou včetně podkladních vrstev tak, aby byla docílena dostatečná únosnost a životnost vozovky. Únosnost vozovky je umocněna i podélným odvodněním, které odvádí vodu z podkladních vrstev. Jelikož rekonstruovaný úsek MK prochází sportovně/kulturním areálem, byla pomocí vhodné pokládky betonové dlažby psychologicky zklidněna doprava, čímž bude zvýšena bezpečnost především dětí, které se v tomto prostoru pohybují. Součástí rekonstrukce MK byly i parkovací plochy v počtu 7 stání. Po rekonstrukci lze MK označit jako obytnou zónu, která se vyznačuje preferencí chodců a cyklistů před automobilovou dopravou.

situace