Obsah

Rekonstrukce VO Pod Větrníkem

právě se realizuje

V návaznosti na plánovanou investici spol- E-ON byla připravena projektová dokumentace kabelizace části veřejného osvětlení a výměna světel v ul. Pod Větrníkem. Relizaci řešíme v koordiinaci se společností E_ON.

situace

předpokládaná doba realizace: 03 - 04/2019

předpokládaná cena: 420 000 Kč vč. DPH.