Obsah

Automatický zavlažovací systém fotbalového hřiště

zavlažovací systém

Koncem srpna se podařilo dokončit automatický zavlažovací systém fotbalového hřiště, ke kterému jsou využívány dva podzemní vrty o hloubce 30 m. Odtud je voda postupněpřečerpávána do podzemních akumulačních nádrží o velikosti 20 m3. Samotná automatická závlaha se spouští každý den nad ránem dle aktuálního počasí.