Obsah

Autobusové zastávky a stavební úpravy silnice III/4922

křižovatka u fotbalového hřiště

sfdi

 

Ke konci měsíce března 2019 bude zahájena rekonstrukce autobusových zastávek a přilehlé křižovatky u hřiště. Stavba bude probíhat čtyři měsíce s vyloučením průjezdu osobní dopravy. Pro cestu do Luhačovic bude vedena objízdná trasa ulicí Antonína Václavíka. Autobusová zastávka Pozlovice – Dolní konec bude přesunuta poblíž bytového domu č.p. 310.

 

Předmětem akce je směrová úprava  stávajícího pravostranného chodníku a vybudování nového levostranného chodníku podél silnice III. třídy č. III/4922 v části obce Pozlovice. Součástí akce je rovněž vybudování autobusových zastávek a míst pro přecházení s jejich nasvětlením. Nový chodník, autobusové zastávky i místa pro přecházení budou realizována s bezbariérovými prvky. Realizací se zlepší podmínky pro zastavení veřejné dopravy, pro pohyb chodců, včetně dětí a osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

stavební úpravy

úprava provozu