Obsah

Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště u MŠ Pozlovice

Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště u MŠ Pozlovice

Projekt
"Pozlovice, rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště"
byl realizován za příspěvku prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

mmr

 

Celkový rozpočet 625 449 Kč, dotace MMR ČR 437 814 Kč,
vlastní zdroje Městyse Pozlovice 187 635 Kč.

 

Předmětem projektu je rekonstrukce umělého povrchu víceúčelového hřiště. Cílem projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro školní výuku tělesné výchovy, vybudování kvalitních prostor pro volnočasové aktivity neziskových organizací, dětí, mládeže a dalších občanů z řad veřejnosti městyse.

Za více než 10leté intenzivní využívání stávající povrch, tvořených umělým trávníkem s křemičitým vsypem, vykazuje zásadní technologické až havarijní nedostatky - dle výrobce je povrch na hranici životnosti a možná regenerace se v tomto případe jeví jako neefektivní. 

Realizace proběhne v období duben - květen 2018 spol. JM Demicarr s.r.o., celkové náklady na projekt: 625 449 Kč vč. DPH.