Obsah

Rekonstrukce místní komunikace K Přehradě

právě se realizuje

mmr

 

V roce 2018 byla podána žádost o dotaci ve výši 1 mil. Kč z PRV MMR na obnovu místní komunikace. Projekt je koordinován se společností E-ON, která v souběhu připravuje kabelizaci nízkého napětí.

Předmětem díla je rekonstrukce chodníků v minimální šířce 1,65 m a veřejné osvětlení podél komunikace pro pěší, bude nasvětlen jak chodník, tak místní komunikace. Dále bude rozšířena místní komunikace tak, aby byl umožněn obousměrný provoz. Minimální šířka jízního pruhu je 2,75 m.

rozpočet:

SO 101.1 Místní komunikace - 2.354 tis. Kč

SO 121.2 Chodníky a vjezdy - 508 tis. Kč

SO 451.1 Veřejné osvětlení - 506 tis. Kč

SO 451.3 Veřejné osvětlení nad rámec etap I a II - 492 tis. Kč

 

koordinační situace

 

uzavírka a objízdná trasa