Obsah

Průzkumný vrt na koupališti Duha

Průzkumný vrt na koupališti Duha

Na koupališti Duha u Luhačovické přehrady byl realizován ve dnech 14. – 22.3.2017 průzkumný hydrogeologický vrt HV 353 do hloubky 52 m. Byl vystrojen výpažnicí HDPE 100 a následně byla ve dnech 21. - 30.4.2017 provedena čerpací zkouška. Naměřena byla vydatnost 0,2 l/s, podle laboratorních zkoušek se jedná o vodu splňující požadavky na vodu užitkovou, využitelnou pro závlahy trávníků v areálu koupaliště.

Další čerpací zkouška bude provedena ve dnech 22.6. - 22.7.2017 a následně bude do 30.9.2017 zpracován projekt pro stavební povolení.

Práce jsou prováděny na základě smlouvy o dílo se spol. Vodní zdroje Holešov a.s., cena díla: 301 tis. Kč.