Obsah

Průzkum a projekt vrtu pro fotbalové hřiště

Průzkum a projekt vrtu pro fotbalové hřiště

V květnu 2017 bylo radou městyse schváleno objednání vypracování geofyzikálního průzkumu a projektu průzkumného vrtu v areálu fotbalového hřiště. Důvodem pro tento krok byly stále se zhoršující podmínky pro zavlažování trávníků v době sucha vodou z potoka. Na základě výsledků průzkumu bude rozhodnuto o dalších krocích. Pokud se podaří zajistit kvalitní zdroj vody, bude možné uvažovat o vybudování automatického zavlažovacích systému.