Obsah

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice

K 30.6.2017 byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Pozlovice. Práce na komplexní pozemkové úpravě probíhaly od června 2011, kdy byla Státnímu pozemkovému úřadu odeslána žádost nadpoloviční většiny vlastníků zemědělské půdy v k.ú. Pozlovice. Hlavním cílem bylo zpřístupnění zemědělských pozemků a jejich scelení.

Projektové práce realizovala spol. Georeal s.r.o., Hálkova 12, Plzeň. Po mnoha jednáních se podařilo zpracovat návrh, který je kompromisním řešením pro všechny vlastníky. Za hlavní přínos považujeme plán společných zařízení – páteřních komunikací, které bude možné realizovat s využitím prostředků ze státního rozpočtu.

Děkuji všem, kteří se v průběhu šesti let na této práci podíleli. Ing. Olga Tkáčová, starostka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice