Obsah

Rekonstrukce místní komunikace Nivy

Rekonstrukce místní komunikace Nivy

Cílem stavebních prací je obnova živičných vrstev na místní komunikaci s šířkovým sjednocením na šířku vozovky 5 m v celém řešeném úseku ulice Nivy.

Začátek úpravy je v křižovatce se silnicí III4922, konec úpravy v křižovatce s MK ulice A. Václavíka. Předmětem zakázky je i obnova komunikací pro pěší v celé délce a oprava stávající parkovací plochy.

Cena díla: 3 009 234,- Kč (bez DPH)

předpokládaný termín realizace: 2. 5. 2016 - 15. 7. 2016

stavbu provádí: Commodum, spol. s. r.o. Valašská Bystřice

geometrický plán