Obsah

Oprava kamenné zídky u kostela sv. Martina v Pozlovicích

Oprava kamenné zídky u kostela sv. Martina v Pozlovicích

szif

Hlavním cílem je oprava havarijního stavu kamenné zídky na jihovýchodní straně areálu v délce cca 29 m, včetně přilehlého kamenného sloupku u vstupní brány a přilehlé zpevněné plochy na mezipodestě. Samotná kamenná zítka bude založena na mikropilotech prováděných menší lehkou soupravou pro vrtání mikropilot.

celkovénáklady: 840 579 Kč

výše dotace - MZe ČR, SZIF (max. do 70%): 564 759 Kč

doba realizace: červenec - srpen 2016

situace