Obsah

Čištění Pozlovického potoka

Čištění Pozlovického potoka

Čištění Pozlovického potoka v celkové délce 526 m bylo zahájeno v listopadu 2016 a ukončeno v polovině prosince. Investorem byl správce toku – Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně. Dodavatelem prací – Stavaron PR s. r. o. Přerov.

Množství vytěženého sedimentu - cca 550 m3, celkové náklady - 498 000 Kč bez DPH.