Obsah

Strategie rozvoje městyse Pozlovice

Strategie rozvoje městyse Pozlovice

Cílem je připravit komplexní strategii rozvoje Městyse Pozlovice do budoucna, rámcově do roku 2020 se zapojením veřejnosti, neziskových organizací, spolků a podnikatelů.

Strategie se skládá z analytické části, SWOT analýzy, návrhové části (strategická vize, cíle, zásobník projektů).

Při zpracování dokumentu spolupracujeme se strategickým odborem Krajského úřadu Zlínského kraje.

Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření městyse Pozlovice včetně komentářů ze strany občanů

Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2016