Obsah

Stavební úpravy v ZŠ Pozlovice

Stavební úpravy v ZŠ Pozlovice

Po odstranění závady na přípojce vody (2011) a opravě ležaté kanalizace v sociálním zařízení a chodbě (2014) bylo na řadě opravit poškozené, zavlhlé a zatuchlé stěny ve vstupní chodbě a jídelně.

Bylo provedeno:

  • demontáž stávajícího dřevěného obložení stěn
  • osekání zvětralé omítky, soklu
  • nové omítky (sanační systém Cemix)
  • nový sokl
  • kryty těles ústředního topení
  • zábradlí u vstupního schodiště
  • úprava elektroinstalace, EZS
  • malby HET BRILLANT 100

Provedenými úpravami se vstupní prostor prosvětlil a především z hygienického hlediska vylepšil.

 

Financování zajištěno z rozpočtu Městyse Pozlovice, cena díla: 68 339 Kč. Práce provedly: FAKT s.r.o Pozlovice, demontáže Služby městyse Pozlovice s.r.o.