Obsah

Propagační materiály a marketingové aktivity

Propagační materiály a marketingové aktivity

V letošním roce v rámci propagačních materiálů byly vydány 2 nové pohlednice městyse a přehrady, vyrobena nová výroční turistická známka 100 let od prohlášení za místo léčebné, zhotovena výroční turistická nálepka, dotisknut leták Pozlovic, dovyrobena turistická známka Luhačovická přehrada, uveden do prodeje Pozlovský větrník.