Obsah

Osvětlení v kuchyni MŠ Pozlovice

Osvětlení v kuchyni MŠ Pozlovice

Na základě závěrů revizní zprávy 2014 proběhla v kuchyni MŠ Pozlovice výměna dožitého stávajícího stropního zářivkového indukčního osvětlení.

Nově bylo instalováno kvalitní nové zářivkové osvětlení určené pro tento provoz. Zároveň byl rozšířen zásuvkový okruh o nové pracovní el. zásuvky 230 V. Nová instalace osvětlení splňuje požadavky současných platných norem.

Financování bylo zajištěno z rozpočtu Mateřské školy Pozlovice z uspořených postředků z minulých let. Náklady: 20 000 Kč, práce provedla v červenci 2015 f. JHB-Elektro s.r.o. Luhačovice