Obsah

Oprava povrchu místní komunikace, ul. A. Václavíka

Oprava povrchu místní komunikace, ul. A. Václavíka

zk

Stavba řeší obnovu živičných vrstev na místní komunikaci v ul. A. Václavíka, a to v úseku od hranice katastrálního území po ostrou zatáčku pod LD Pohoda.

Délka úpravy 350 m, součástí stavby bude:

  • obnova živičných vrstev v tloušťce 50 mm, tj. odfrézování, lokální sanace prokopírovaných deformací a trhlin, nová pokládka obrusné živičné vrstvy 50 mm
  • lokální oprava přídlažby z žulových kostek
  • lokální obnova konstrukčních vrstev s odvodněním pláně
  • výstavba propojovacího chodníku dl. 86 m

předpokládaná realizace: r. 2015

předpokládané náklady: 2.217 tis. Kč, z toho dotace Zlínského kraje ve výši 574 tis. Kč

dokumentace - situace

náhled