Obsah

Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493 - 3. etapa

1. Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493 - 3. etapa

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí silnice II/492 od jejího napojení na silnici I/49 v Zádveřicích po napojení na silnici II/490 v Biskupicích je řešeno odstranění bodové závady silniční sítě, nevyhovující styčné křižovatky silnice II/492 se silnicí III/493 nad Luhačovickou přehadou, obecně nazývanou křižovatka pod Petrůvkou.

Stávající křižovatka má nevyhovující úhel křížení cca 45º a nejsou zde dodrženy rozhledové poměry. Dopravní závadu rovněž představuje napojení účelové komunikace k autokempinku u Luhačovické přehrady, které je situováno cca 55 m před řešenou křižovatku a které má ještě ostřejší úhel napojení a horší rozhledové poměry.

Akce je dlouhodobě připravována investorem – Ředitelství silnic Zlínského kraje. Financování bude zajištěno z evropských dotačních titulů, rozpočtu ŘSZK a také Městyse Pozlovice. Realizace akce se předpokládá v letech 2013 a 2014.