Obsah

Opravy sociálního zařízení v ZŠ Pozlovice

Opravy sociálního zařízení v ZŠ Pozlovice

znak

Opravy spočívají především v drobné dispoziční úpravě, výměně vodorovného kanalizačního potrubí včetně připojovacího potrubí zdravotechniky k novým zařizovacím předmětům (WC, pisoáry, umývadla, sprchy), v nové povrchové úpravě (dlažby, obklady, nátěry, malby), v úpravě topného systému a ohřevu teplé vody, zásuvkové a světelné elektroinstalaci, uzemnění. Bude zateplena střecha nad objektem a nad přístupem k manipulačnímu zadnímu vstupu, budou opraveny zámečnické konstrukce (komínová lávka a překrytí vstupu).

Děti do nového školního roku dostanou do vínku nejenom bezpečný přístup ke škole, relaxační zónu v zahradě školy, ale také moderní sociální zařízení.

Financování je zajištěno plně z rozpočtu Městyse Pozlovice. Realizaci provede na základě výběrového řízení firma HOKR STAVBY s. r. o. Uherský Brod. Zahájení výstavby: 30. června 2014, ukončení stavby: 22. srpna 2014.  Cena díla: 1.038.970,- Kč (bez DPH).