Obsah

Pozlovice - revitalizace alejí

Pozlovice - revitalizace alejí

logo

Hlavním cílem projektu je významně zrevitalizovat sídelní zeleň s preferencí druhové skladby, která významně posílí diverzitu sídelních biotopů a podpoří sounáležitost obyvatel k přírodě a městysu Poulovice.

Specifické cíle:

  • podpořit druhovou skladbu stromořadí, které jsou typické pro území CHKO Bílých Karpar, kam spadají řešené lokality
  • revitalizovat centrální část městyse Pozlovice (centrální parčík, komunikace v centru městyse)
  • zregenerovat alej stromořadí, které se nachází v blízkosti kulturní památky "Boží muka" v centrální části městyse
  • obnovit šveskovou alej (vedoucí od hřbitova směrem k přehradě) + alej A. Václavíka (nad přehradou), která vytváří přírodní odpočinkových okruh pro místní obyvatele i návštěvníky
  • zrevitalizovat plochu v blízkosti přehrady Pozlovice, která slouží jako veřejné koupaliště pro místní obyvatele a njávštěvníky a zlepšit kvalitu života člověka v urbanizované krajině
  • vybodovat protierizní opatření v lokalitě veřejného koupaliště

 

struktura financování celkem
  2012 2013 2014 %
Městys Pozlovice 292 586 Kč 27 672 Kč 27 672 Kč 25 347 930
dotace z ERDF 819 240 Kč 77 479 Kč 77 480 Kč 70 974 201
dotace SFŽP ČR 58 517 Kč 5 534 Kč 5 534 Kč 5 69 585 
celkové výdaje 1 170 343 Kč 110 685 Kč 110 686 Kč 100 1 391 716