Obsah

Ochrana biodiverzity významných ekosystémů Rajecká dolina - Luhačovské Zálesí

Ochrana biodiverzity významných ekosystémů Rajecká dolina - Luhačovské Zálesí

logo

Ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí bylo pořízeno užitkové vozidlo – Piaggio, se kterým bude prováděna i likvidace invazních rostlin na území části obcí mikroregionu LZ. Projekt je podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.