Obsah

Veřejně prospěšné práce ve spol. Služby městyse Pozlovice s.r.o

Veřejně prospěšné práce ve spol. Služby městyse Pozlovice s.r.o

logo

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 21. 5. 2012 do 31. 1. 2013 byla ve společnosti Služby městyse Pozlovice s.r.o. v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 107 244,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 91 157, 40 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 16 086, 60 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid, což přispělo ke zlepšení poskytovaných služeb. Na těchto pracovních místech pracovali občané, kteří vzhledem k zdravotnímu stavu, věku a dlouhodobé nezaměstnanosti obtížně hledali zaměstnání.