Obsah

Stezka zdraví kolem Luhačovické přehrady

Stezka zdraví kolem Luhačovické přehrady

logo

V červnu 2012 byla dokončena investice spolufinancovaná z programu ROP Střední Morava. Skládá se ze dvou částí, první z nich je odstavná plocha nad přehradou a druhou Stezka zdraví kolem přehrady

Odstavná plocha u hlavní silnice II/492 Luhačovice – Zlín (přes Dolní Lhotu) umožní bezpečné parkování osobních automobilů při návštěvě nejen revitalizované přehrady a přilehlých zařízení.

Volně přístupná Stezka zdraví se nachází u komunikace podél levostranného břehu přehrady, tzn. na pozlovické straně. Je vybavena deseti venkovními posilovacími stroji, a to šlapadlem, mini lyžováním, protahovacím zařízením, posilovačem nohou, masážním strojem, šlapadlem – brusle, twisterem, posilovačem rukou, otáčecím kolem, strojem na protahování zad a nohou. Všechny posilovací stroje jsou dimenzovány do 140 kg nosnosti – tudíž jsou určeny pro všechny věkové a váhové kategorie. V rámci Stezky zdraví je v zátoce vybudována herní sestava určená pro děti ve věku 3 – 12 let. Zde je nutný dohled a dozor dospělých.

Celý projekt byl zrealizován v hodnotě díla 5.571 tis. Kč, z toho dotace činila 85 % ze způsobilých výdajů, tj. 3.999 tis. Kč.