Obsah

Multifunkční centrum

Multifunkční centrum

mc

Pod tímto názvem jsme na přelomu let 2012 a 2013 zrealizovali úpravy přízemí Úřadu městyse Pozlovice. V prostorách v pravé části byla nejprve zrekonstruována kotelna pro celý úřad a v uvolněných místnostech se nyní nachází knihovna, pracoviště poštovny a informačního centra a přednáškový sál. Vlevo byly upraveny kanceláře, ve kterých má sídlo Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Na tyto úpravy jsme získali finanční prostředky ze SZIF, které jsou rozdělovány prostřednictvím Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí, o. p. s. Díky podpoře ve výši 861 tis. Kč (41,5 %) jsme tyto prostory stavebně upravili a pořídili vybavení interiéru.

Z našeho rozpočtu bylo uhrazeno 1.213 tis. Kč (58,5 %), z této částky stála rekonstrukce kotelny 622 tis. Kč.