Obsah

Sanace sesuvu v ulici Podhradská

Sanace sesuvu v ulici Podhradská

logo

Sesuvy půdy na našem území jsou velkým problémem při zakládání staveb. Komplikace nám způsobují i u komunikací v posledních dvou letech na ul. Ludkovická a Podhradská. Jejich sanace je velmi nákladná, a proto jsme rádi, že Zlínský kraj nám pomáhá s projektovou přípravou. V ul. Ludkovická je to projekt na pilotovou stěnu, v  ul. Podhradská projekt na opěrnou stěnu. Na projekt opěrné zdi byla z rozpočtu Zlínského kraje na r. 2010 poskytnuta částka ve výši 228 tis. Kč. Naší snahou bude získat na  realizaci stavby prostředky z Operačního programu životní prostředí.

K 15. 7. 2011 byly dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným stavbou, bylo vydáno pravomocné stavební povolení a Mikroregionem Luhačovské Zálesí byla vypracovaná žádost o dotaci, která byla předložena v rámci oblasti podpory Prevence sesuvů a skaních zřícení Operačního programu životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace: 03/2012 – 06/2012 – v případě schválené žádosti o dotaci

Předpokládaní celkové náklady:
5 310 998 Kč
Požadovaná dotace:
4 779 898 Kč
Vlastní zdroje investora:
531 100 Kč