Obsah

Pozlovické hudební slavnosti 2011

Pozlovické hudební slavnosti 2011

ndks

Tento projekt je souhrnem kulturních akcí, které budou v průběhu roku 2011 uspořádány Městysem Pozlovice, SDH Pozlovice, ZO Českého svazu žen, Římskokatolické farnosti Pozlovice, ZO Českého svazu včelařů a Luhačovské Zálesí, o. p. s.:.

  • Košt slivovice a ochutnávka medu z Luhačovského Zálesí (březen 2011)
  • Slet čarodějnic na výletišti TJ Sokol Pozlovice (duben 2011)
  • Stavění a kácení máje pořádané SDH Pozlovice v hudebním altánu (květen 2011)
  • Otevírání naučných stezek Luhačovského Zálesí v hudebním altánu spojené s vystoupeními Malého Zálesí a Dívčího saxofonového orchestru pod vedením Vladimíra Schlimbacha v hudebním altánu (červen 2011)
  • Koncert dechové hudby Provodovjanka v rámci Anenské pouti v hudebním altánu (červenec 2011)
  • Odpoledne s dechovou hudbou Zálesanka v hudebním altánu (srpen 2011)
  • Vystoupení dětských folklorních souborů v rámci Mezinárodního dětského folklorního festivalu v hudebním altánu (září 2011)
  • Svatomartinské hody (listopad 2011)
  • Předvánoční koncert dechové hudby Trnkovjanka v kostele sv. Martina Pozlovice (prosinec 2011)

Nadace Děti – kultura – sport Uherské Hradiště podpořila náš projekt částkou ve výši 15.000 Kč.