Obsah

Pozlovice - zajištění stability MK Ludkovická

Pozlovice - zajištění stability MK Ludkovická

opzp

Cílem projektu je sanace a stabilizace sesuvu, který je lokalizován u místní zástavby 6 rodinných domků a obnova plné funkčnosti místní komunikace spojující obec Ludkovice a městys Pozlovice. Řídícím výborem OPŽP byla schválena žádost o podporu na akci ”Pozlovice - zajištění stability MK Ludkovická” ve výši 4.416 tis. Kč.
Opravu ul. Ludkovická připravujeme k realizaci od 1. 4. 2011 - 30. 6. 2011.