Obsah

Pozlovice - stavební úpravy komunikací

Pozlovice - stavební úpravy komunikací

loga

Pod tímto názvem se skrývá provedení opravy chodníku v ul. Nivy a osazení odvodňovacího betonového žlabu v ul. Na Drahách.

V letošním roce jsme získali na tyto úpravy finanční prostředky ze SZIF, které jsou rozdělovány prostřednictvím Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí, o. p. s. Díky podpoře ve výši 149 tis. Kč (62,5 %) se nám podařilo opravit nevyhovující stav chodníku, který byl realizován při výstavbě technické infrastruktury pro lokalitu Nivy v 60. letech minulého století, a dále osazení odvodňovacího žlabu v místě krajnice, čímž jsou vody svedeny do stávající vpusti dešťové kanalizace.

Z našeho rozpočtu bylo uhrazeno 89 tis. Kč (37,5 %).