Obsah

Územní plán Pozlovice - návrh

Územní plán Pozlovice - návrh

Městys Pozlovice začal v r. 2006 pracovat na Průzkumech a rozborech obce Pozlovice. Na Průzkumy a rozbory navazovalo zpracování návrhu zadání územního plánu. Toto zadání bylo 27. 2. 2008 schváleno v Zastupitelstvu obce Pozlovice a zároveň bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Návrh územního plánu Pozlovice“ s Ing. arch. Vladimírem Dujkou.

Na projekt „Územní plán Pozlovice – návrh“ jsme získali finanční prostředky Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR.

návrh územního plánu:

hlavní výkres

textová část

loga