Obsah

Úpravy veřejné zeleně v Pozlovicích

Úpravy veřejné zeleně v Pozlovicích

logo

Projekt "Úpravy veřejné zeleně v Pozlovicích" je zaměřen na:

  • revitalizaci veřejné zeleně u kostela sv. Martina
  • úpravy výsadby veřejné zeleně u Mateřské školy Pozlovice.

V části revitalizace veřejné zeleně u kostela sv. Martina bude provedena úprava plochy veřejné zeleně o rozloze 0,5 ha. Údržba stávajících porostů zahrnuje vykácení některých poškozených stromů v počtu cca 35 ks (zejména akátů) a realizaci výchovných a kompozičních zásahů u stávajících dřevin. Dále bude realizována výsadba vhodných stromů i keřového patra tak, aby byla vytvořena porostní clona kolem hřbitova a na pohledově exponovaný svah kolem schodiště bude vysazen záhon trvalek. Na prudký zastíněný svah mezi schodištěm a zdí farní zahrady bude umístěn porost poléhavého skalníku. Součástí úprav veřejné zeleně je i oprava prostoru kolem studny:
- vybudování kamenné dlažby z vodopropustného přírodního materiálu (uložení do štěrkového lože a vyplnění spár štěrkem)
- vybudování nové kamenné zítky
- nátěr stávající studny.

V části úpravy výsadby veřejné zeleně u Mateřské školy Pozlovice budou provedeny sadové úpravy navazující na rekonstrukci herních prvků, která byly provedena v předcházejících období. Výsadby jasanů, borovic, líp a javorů budou doplněny keřovým patrem různé výšky. Přechody mezi trávníky a vyššími dřevinami budou tvořeny poléhavými stálezelenými skalníky.